Hantering av personuppgifter

Dataskyddsförordningen, GDPR, ersätter den svenska personuppgiftslagen och gäller som lag i alla EU-länder från och med den 25 maj 2018. Alla företag, organisationer och myndigheter måste följa de nya reglerna. Det främsta syftet med dataskyddsförordningen är att förbättra skyddet för dig när dina personuppgifter behandlas.

Med personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk levande person. Det kan vara din adress, e-post, mobilnummer och personnummer. Du kan läsa mer om lagen och personuppgifter på Datainspektionens hemsida.
 

Integritetspolicy

Det är Mitt söta skafferi som hanterar dina personuppgifter i enlighet med, GDPR.
Mitt söta skafferi drivs av bolaget Lottas Marsipanskola.


I samband med att du lägger en order i vår nätbutik får du uppge namn, adress, telefonnummer och mailadress för att vi ska kunna fullfölja ditt köp, bekräfta din order, meddela leveransinformation och vid behov ta kontakt med dig om frågor uppstår.

För att fullfölja din beställning samarbetar vi med våra underleverantörer som hjälper oss att hantera din order. Det kan vara leverantör av websidesplattform, fraktbolag och nyhetsbrevsplattform. Med dessa aktörer har vi upprättat biträdesavtal där de redogör hur de hanterar era personuppgifter som krävs för att fullfölja ditt köp. I övrigt lämnar vi inte ut någon information till tredje part utan ditt medgivande.

Önskar du få ta del av vårt nyhetsbrev gör du själv ett aktivt val på hemsidan eller i nätbutikens kassa. Du lämnar då din mailadress för att vi ska kunna skicka information om nyheter, aktiviteter i butiken, erbjudanden mm. Avslutar din prenumeration gör du enkelt på hemsidan eller via länken som alltid finns längst ner i brevet.

Uppgifter som rör köp i nätbutiken eller via mailkorrespondens som inte rör bokföringslagen tas bort kontinuerligt eller behålls i högst ett år.

Du har rätt att begära utdrag ur våra register för att veta vilken information som finns lagrad hos oss. Skulle någon uppgift vara felaktigt kommer vi att rätta detta enligt din skriftliga begäran. Du har också rätt att få dina uppgifter raderade. Uppgifter som krävs för att följa bokföringslagen behålls i 7 år.

Har du frågor kring detta kan du alltid kontakta oss via mail info@mittsotaskafferi.se eller på telefon 070-448 86 01. Brev skickas till adressen: Lottas Marsipanskola Solgårdsvägen 6 14133 Huddinge.

 

Produkter

Kundtjänst

 

Mitt söta skafferi

Information

Inspiration

Marsipanskolan